a fost adăugat in coșul tău de cumpărături.

Produsul a fost adăugat în lista ta de produse favorite.

Regulament Giveaway Iubește românește de Dragobete

Regulament Giveaway Iubește românește de Dragobete

SECȚIUNEA 1. Organizatorul Giveaway-ului

Organizatorul acestui Giveaway este BUDUREASCA S.A, cu sediul pe Str. Drumul Vinului, nr. 2, Loc. Gura Vadului, Județul Prahova, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J29/1123/2001, cu CIF RO12547770, denumit în continuare "Organizatorul".

Giveaway-ul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul și se obligă să anunțe publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. Durata Giveaway-ului și locul de desfășurare

Giveaway-ul "Iubește românește de Dragobete" se desfășoară pe pagina de Instagram Budureasca ( https://www.instagram.com/budureasca_wines/ ), în perioada 20.02 -23.02.2024 ora 23:59, conform prevederilor prezentului regulament. Extragerea câștigătorului va avea loc pe data de 24.02.2024. În cazul în care Organizatorul va dispune anularea sau prelungirea acesteia la o dată ulterioară, acest lucru va fi anunțat pe pagina de Instagram Budureasca.

SECȚIUNEA 3. Drepturile și condițiile de participare

3.1. Giveaway-ul se adresează tuturor persoanelor fizice, cu vârsta minimă de 18 ani, care îndeplinesc termenii și condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile stipulate în acesta pentru a-și valida participarea.

3.2. Organizatorul va veghea pentru desfăşurarea în bune condiţii a Giveaway-ului.

3.3. La acest Giveaway nu au dreptul să participe angajații și colaboratorii BUDUREASCA S.A., precum și rudele de gradul I ale acestora.

3.4. Câștigătorul trebuie să pună la dispoziție în cel mai scurt timp datele pentru a putea intra în posesia premiului.

3.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi datele furnizate de Participanți în cadrul Giveaway-ului.

SECȚIUNEA 4. Protecția datelor personale

4.1. Organizatorul (BUDUREASCA S.A.) este înregistrat în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Giveaway.

4.2. Participanților la Giveaway le sunt garantate drepturile conform Legii 677/2001.

4.3. Prin participarea la Giveaway, Participanții își exprimă acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului.

4.4. Participarea la Giveaway constituie acordul câștigătorilor referitor la faptul că numele lor va fi făcut public și folosit în materiale publicitare.

4.5. Datele câștigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislației fiscale.

4.6. Pentru mai multe informații referitoare la protecția datelor personale, vă rugăm accesați www.budureasca.ro. 

SECȚIUNEA 5. Mecanismul Giveaway-ului

5.1. Pentru a se înscrie la Giveaway-ul  "Iubește românește de Dragobete" desfășurat în perioada 20.02 -23.02.2024, participanții trebuie să:

- Dea Like postării giveaway-ului și paginii Budureasca de Instagram.

- Tăguiască în comentarii persoana iubită

- Lase un comentariu cu declarație de dragoste pentru persoana iubită

5.2. Înscrierile la Giveaway sunt valabile dacă se fac până la data de 23.02.2024, ora 23:59.

5.3. Va fi ales 1 câștigător prin tragere la sorți și va fi anunțat pe story pe pagina oficială de Instagram  Budureasca, în data de 24.02.2024.

5.4. Utilizatorii vor participa la Giveaway în conformitate cu regulile menționate anterior.

5.5. Giveaway-ul se adresează în special locuitorilor din București și zonelor limitrofe care pot ajunge să beneficieze de premiu în București, adresa Restaurantului Sciccheria.

SECȚIUNEA 6. Acordarea premiului și anunțarea câștigătorului

6.1. În urma Giveaway-ului se va alege un câștigător, care va primi un voucher în valoare de 800 lei pentru o cina la Restaurantul Sciccheria.

6.2. După selectarea câștigătorului, Organizatorul îl va contacta direct pentru validarea și intrarea în posesia premiului.

6.3. În cazul în care câștigătorul nu poate intra în posesia premiului, acesta va fi înlocuit cu prima rezervă aleasă.

6.4. Premiul se va putea utiliza EXCLUSIV în data de 24 si 25 februarie 2024.

SECȚIUNEA 7. Acordarea premiului

7.1. Organizatorul Giveaway-ului va înmâna premiul electronic, în baza furnizării datelor necesare.

7.2. Valoarea totală a premiului acordat pentru acest Giveaway este de 800 de lei. Premiul va fi impozabil, conform legislației fiscale.

7.3. Câștigătorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiului.

7.4. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea acestuia ca și câștigător final.

7.5. Câștigătorul nu poate primi rest în bani dacă cina are o valoare mai mică de 800 lei, iar dacă suma va fi depășită contravaloarea va fi achitată de câștigător.

7.6.  Premiul se va putea utiliza EXCLUSIV în data de 24 si 25 februarie 2024.

SECȚIUNEA 8. Regulamentul Giveaway-ului

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul Regulament. Aceste modificări vor fi anunțate pe pagina oficială de Instagram Budureasca. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

SECȚIUNEA 9. Litigii

9.1. Eventualele litigii se vor soluționa pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil, de instanțele judecătorești competente române.

9.2. Organizatorul nu răspunde pentru disfuncționalități în derularea Giveaway-ului ca urmare a acțiunilor unor terți.

9.3. Orice contestație poate fi depusă la adresa BUDUREASCA S.A. sau trimisă prin email la marketing@budureasca.ro.

SECȚIUNEA 10. Încetarea Giveaway-ului

Prezentul Giveaway poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Giveaway.