a fost adăugat in coșul tău de cumpărături.

Produsul a fost adăugat în lista ta de produse favorite.

Lansam Black & White Giveaway

Lansam Black & White Giveaway

Vrei să petreci o seară de neuitat, plină de eleganță și rafinament alături de noi? Acum ai șansa să câștigi o invitație dublă la Black & White, Always Classic & Noble - private event by Budureasca. În plus, îți oferim și colecția de vinuri Noble - unele dintre cele mai apreciate și medaliate vinuri de semnătură ale cramei noastre!

Cum participi? 
➀ Dă tag unei persoane dragi cu care ai dori să vii la eveniment.
➁ Urmărește contul nostru de Instagram @budureasca_wines.

Detalii Eveniment
• Data: 21 noiembrie
• Invitați: Parteneri din industrie, jurnaliști, influenceri
• Vedetele serii: Patru vinuri excepționale, inclusiv spumantul Classic Blanc Noir, maturat timp de 8 ani prin metoda champenoise.

Perioada înscrierilor: 31.10.2023 - 7.11.2023
Extragere: 8.11.2023

 

REGULAMENT

SECȚIUNEA 1. Organizatorul Giveaway-ului

Organizatorul acestui Giveaway este BUDUREASCA S.A, cu sediul pe Str. Drumul Vinului, nr. 2, Loc. Gura Vadului, Județul Prahova, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J29/1123/2001, cu CIF RO12547770, denumit în continuare "Organizatorul".

Giveaway-ul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul și se obligă să anunțe publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. Durata Giveaway-ului și locul de desfășurare

"Black & White Giveaway" se desfășoară pe contul de Instagram @budureasca_wines, în perioada 31.10.2023 - 7.11.2023, conform prevederilor prezentului regulament. Extragerea câștigătorului va avea loc pe data de 8.11.2023. În cazul în care Organizatorul va dispune anularea sau prelungirea acesteia la o dată ulterioară, acest lucru va fi anunţat pe contul de Instagram Budureasca: @budureasca_wines.

SECȚIUNEA 3. Drepturile și condițiile de participare

3.1. Giveaway-ul se adresează tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, cu vârsta minimă de 18 ani, care îndeplinesc termenii și condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile stipulate în acesta pentru a-și valida participarea.

3.2. Organizatorul va veghea pentru desfăşurarea în bune condiţii a Giveaway-ului şi pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficienţe.

3.3. La acest Giveaway nu au dreptul să participe angajații și persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare în cadrul BUDUREASCA S.A., soțiile/soții, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la Giveaway are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri.

3.4. Câștigătorul are la dispoziție 2 zile lucrătoare de la desemnarea sa pentru a pune la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, număr de telefon.

3.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi datele furnizate de Participanți în cadrul Giveaway-ului, acordul participanților în acest sens fiind acordat implicit prin participarea la Giveaway.

3.6. Organizatorul are la dispoziție 2 zile lucrătoare, după tragerea la sorți, pentru a informa câștigătorul cum va intra în posesia premiului.

SECȚIUNEA 4. Protecția datelor personale

4.1. Organizatorul (BUDUREASCA S.A.) este inregistrat în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 20159, în scop de reclamă, marketing și publicitate. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Giveaway în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.

4.2. Participanților la Giveaway în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

4.3. Prin participarea la Giveaway, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora. Participanții își exprimă acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Giveaway, precum și acordul referitor la posibilitatea de a le fi furnizate informații despre produsele și evenimentele Organizatorului.

4.4. Participarea la Giveaway constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă.

4.5. Datele câștigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislației fiscale.

4.6. Pentru mai multe informații referitoare la protecția datelor personale conform reglementărilor GDPR, vă rugăm accesați politica de confidențialitate și politica de cookie-uri afișate pe www.budureasca.ro.

SECȚIUNEA 5. Mecanismul Giveaway-ului

5.1. Pentru a se înscrie la Giveaway-ul "Black & White Giveaway" desfășurat în perioada 31.10.2023 - 7.11.2023, participanții trebuie să:

  • Urmărească contul de Instagram @budureasca_wines.
  • Eticheteze într-un comentariu la postarea giveaway-ului o persoană dragă cu care le-ar plăcea să participe la eveniment.

5.2. Campania Giveaway este valabilă până la data de 7.11.2023, ora 23:59.

5.3. Va fi ales 1 câștigător prin tragere la sorți și va fi anunțat pe pagina oficială de Instagram Budureasca: @budureasca_wines, în data de 8.11.2023.

5.4. Utilizatorii vor participa la Giveaway în conformitate cu regulile menționate anterior.

SECȚIUNEA 6. Acordarea premiului și anunțarea câștigătorului

6.1. În urma Giveaway-ului se va alege un câștigător, care va primi premiul constând în cele 2 vinuri de semnătură din colecția Noble și o invitație dublă la evenimentul Black & White.

6.2. După selectarea câștigătorului, Organizatorul îl va contacta direct, în scopul validării și intrării în posesia premiului.

6.3. În cazul în care câștigătorul nu poate intra în posesia premiului din motive care nu țin de Organizator, acesta va fi înlocuit cu prima rezervă aleasă și așa mai departe, până la însumarea unui număr de trei (3) rezerve. Câștigătorul nu va putea să ofere premiul altei persoane sau să solicite modificarea premiului în niciun fel. Organizatorul nu oferă contravaloarea premiului în bani. Dacă nici rezervele desemnate nu pot intra în posesia premiului, acesta va rămâne în posesia Organizatorului.

SECȚIUNEA 7. Acordarea premiului

7.1. Organizatorul Giveaway-ului va înmâna premiul prin curier, în baza furnizării datelor necesare: nume, loc, nr. de telefon. Câștigătorul va intra în posesia premiului în baza identificării cu actul de identitate.

7.2. Valoarea totală a premiului acordat pentru acest Giveaway este de 168 lei. În conformitate cu prevederile Legii 227/ 2015  privind codul fiscal, acest câștig nu va fi impozabil, având în vedere faptul că fiecare dintre premiile oferite au o valoare mai mică de 600 de lei.

7.3. Câștigătorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul premiului și nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiului.

7.4. Premiul va fi oferit câștigătorului după ce acesta va fi confirmat ca și câștigător final și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru predarea premiului.

SECȚIUNEA 8. Regulamentul Giveaway-ului

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul Regulament și de a impune termeni sau condiții noi sau suplimentare participanților la Giveaway, în legătură cu participarea. Aceste modificări de termeni și condiții suplimentare intră în vigoare imediat și vor fi integrate în prezentul Regulament. În cazul unor astfel de modificări, acestea vor fi anunțate pe pagina oficială de Instagram Budureasca @budureasca_wines. Faptul că participanții continuă să participe la Giveaway va fi considerat drept acceptare a modificărilor, termenilor și condițiilor menționate mai sus. Regulamentul de participare și de desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

SECȚIUNEA 9. Litigii

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Giveaway se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti competențe române din municipiul București. Legea aplicabilă este legea romană.

9.2. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Giveaway-ului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de socializare, de telecomunicații sau alții asemenea.

9.3. Orice contestație având ca obiect Giveaway-ul desfășurat pe Instagram pe contul @budureasca_wines în perioada 31.10-7.11.2023, poate fi depusă la adresa BUDUREASCA S.A., București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, sau trimisă prin email la marketing@budureasca.ro.

SECȚIUNEA 10. Încetarea Giveaway-ului

Prezenta Giveaway poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Giveaway.