a fost adăugat in coșul tău de cumpărături.

Produsul a fost adăugat în lista ta de produse favorite.

Christmas Giveaway

Christmas Giveaway

Ca în fiecare an, sărbătorim Crăciunul oferind daruri celor care fac parte din comunitatea Budureasca.

Ce trebuie să faci pentru a participa?

Tag-uiește 3 prieteni într-un comentariu la postarea tombolei de pe Instagram și dă follow contului @budureasca_wines dacă nu ai facut-o deja.

Cadoul care merge către câștigător(câștigătoare este un voucher de 500 de lei disponibil în magazinul online www.budureasca.ro.

Înscrierile se fac până la data de 27.12.2022, ora 23:59.
Extragerea va avea loc pe 29.12.2022.
___________________________

*Va fi extras 1 câștigător.

**Participanții trebuie să aibă peste 18 ani.

***Persoanele care nu îndepliesc toate condițiile din regulament nu pot intra în posesia cadoului, ceea ce va necesita o nouă extragere.

 

REGULAMENT

SECȚIUNEA 1. Organizatorul Tombolei
Organizatorul tombolei este BUDUREASCA SRL, cu sediul în Loc. Gura Vadului nr. 472, Județul Prahova, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J29/1123/2001, cu CIF RO12647770, denumit în continuare “Organizatorul”.

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul și se obligă să anunțe publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. Durata tombolei şi locul de desfăşurare

Tombola se desfăşoară în perioada 21.12.2022 – 27.12.2022, ora 23:59, conform prevederilor prezentului regulament. În cazul în care Organizatorul va dispune anularea sau prelungirea acesteia la o dată ulterioară, acest lucru va fi anunţat pe contul de Instagram Budureasca: @budureasca_wines.

SECȚIUNEA 3. Drepturile și condițiile de participare

3.1. Tombola se adresează tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, cu vârsta minimă de 18 ani, care îndeplinesc termenii şi condiţiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile stipulate în acesta pentru a-și valida participarea.

3.2. Organizatorul va veghea pentru desfăşurarea în bune condiţii a tombolei şi pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficienţe.

3.3. La această tombolă nu au dreptul să participe angajaţii şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare în cadrul BUDUREASCA SRL, soţiile/soţii, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la Tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri.

3.4. Fiecare câștigător are la dispoziție 2 zile lucrătoare de la desemnarea sa pentru a pune la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, număr de telefon.

3.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi datele furnizate de Participanți în cadrul Tombolei, acordul participanților în acest sens fiind acordat implicit prin participarea la Tombolă.

3.6. Organizatorul are la dispoziție 2 zile lucrătoare, după tragerea la sorți, pentru a informa câștigătorul cum va intra în posesia cadoului.

SECȚIUNEA 4. Protecția datelor personale

4.1. Organizatorul (BUDUREASCA S.R.L.) este inregistrat în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 20159, în scop de reclamă, marketing și publicitate. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Tombolă în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.

4.2. Participanților la Tombolă în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

4.3. Prin participarea la Tombolă, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora. Participanții își exprimă acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Tombolă, precum și acordul referitor la posibilitatea de a le fi furnizate informații despre produsele și evenimentele Organizatorului.

4.4. Participarea la Tombolă constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă.

4.5. Datele câștigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislației fiscale.

4.6. Pentru mai multe informații referitoare la protecția datelor personale conform reglementărilor GDPR, vă rugăm accesați politica de confidențialitate și politica de cookie-uri afișate pe https://budureasca.ro.

SECȚIUNEA 5. Mecanismul Tombolei

5.1. Pentru a se înscrie la Tombola pentru Christma Giveaway desfășurat în perioada 21.12.2022 – 27.12.2022, ora 23:59, participanții trebuie să eticheteze 3 persoane și să dea follow contului de Instagram @budureasca_wines.

5.2. Campania tombolei este valabilă până la data de 27.12.2022, ora 23:59.

5.3. Va fi ales 1 caștigător prin tragere la sorți prin app-sorteos.com și va fi anunțat pe pagina oficială de Instagram Budureasca: @budureasca_wines, în data de 29.12.2022.

5.4. Utilizatorii vor participa la Tombolă în conformitate cu regulile menţionate anterior.

SECȚIUNEA 6. Acordarea cadoului şi anunţarea câștigătorilor
6.1. În urma Tombolei se va alege un câștigător, care va primi cadou un voucher de 500 de lei valabil în magazinul online budureasca.ro.

6.2. După selectarea câștigătorului, Organizatorul îl va contacta direct, în scopul validării şi intrării în posesia cadoului.

6.3. În cazul în care câștigătorul nu poate intra în posesia cadoului din motive care nu țin de Organizator, acesta va fi înlocuit cu prima rezervă aleasă şi aşa mai departe, până la însumarea unui numar de trei (3) rezerve. Câştigătorul nu va putea să ofere cadoul altei persoane sau să solicite schimbarea cadoului în niciun fel. Organizatorul nu oferă contravaloarea cadoului în bani. Daca nici rezervele desemnate nu pot intra în posesia cadoului, acesta va rămâne în posesia organizatorului.

SECȚIUNEA 7. Acordarea cadoului

7.1. Organizatorul Tombolei va oferi cadou un voucher de 500 de lei (în format electronic) valabil în magazinul online budureasca.ro câștigătorului prin intermediul unui mesaj privat pe contul de instagram aferent comentariului câștigător. Câștigătorul va intra în posesia cadoului în baza codului de pe voucher.

7.2. Valoarea cadoului acordat pentru acestă Tombolă este de 500 lei. În conformitate cu prevederile Legii 227/ 2015 privind codul fiscal, acest câștig nu va fi impozabil, având în vedere faptul că fiecare dintre cadourile oferite au o valoare mai mică de 600 lei.

7.3. Câștigătorul nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul cadoului și nici nu poate solicita modificarea parametrilor Cadoului.

7.4. Cadoul va fi oferit câștigătorului după ce acesta va fi confirmat ca și câștigător final și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru predarea cadoului.

SECȚIUNEA 8. Regulamentul Tombolei

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul Regulament și de a impune termeni sau condiții noi sau suplimentare participanților la Tombolă, în legătură cu participarea. Aceste modificări de termeni și condiții suplimentare intră în vigoare imediat și vor fi integrate în prezentul Regulament. În cazul unor astfel de modificări, acestea vor fi anunțate pe pagina oficială de Instagram Budureasca @budureasca_wines. Faptul că participanții continuă să participe la Tombolă va fi considerat drept acceptare a modificărilor, termenilor și condițiilor menționate mai sus. Regulamentul de participare și de desfăsurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

SECȚIUNEA 9. Litigii

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti competențe române din municipiul București. Legea aplicabilă este legea romană.
9.2. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalităti în derularea Tombolei ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de socializare, de telecomunicații sau alții asemenea.

9.3. Orice contestație având ca obiect tombola desfășurată pe Instagram pe contul @budureasca_wines în perioada 21.12 - 27.12.2022, poate fi depusă la adresa BUDUREASCA SRL, București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, sau trimisă prin email la marketing@budureasca.ro.

SECȚIUNEA 10. Încetarea Tombolei

Prezenta Tombolă poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie fortă majoră, caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitătii Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Tombolă.